องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หน้าบ้าน นายผ่อง ทิพย์สาร หมู่ที่ 2 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย tambonlae 46
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย tambonlae 68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย tambonlae 81
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนกุุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย tambonlae 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนมกราคม 2564 เขียนโดย tambonlae 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย tambonlae 78
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย tambonlae 82
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย tambonlae 84
โครงการก่อสร้างสะพานคอนเกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยปู บ้านน้ำสอด หมูที่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย tambonlae 94
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยปู บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย tambonlae 105

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051