องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563

 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155