องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

 

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  2563 - ธันวาคม  2563)

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155