องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้องฝาปิด (นายเชิญ สาลี) หมู่ที่ 14 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย tambonlae 7
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด (หน้าบ้านนางลี-ถนนสายหลัก) หมู่ที่ 13 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย tambonlae 4
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางเหมือง คสล.นาโฮ้งน้ำสอง หมู่ที่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย tambonlae 4
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด หน้าบ้าน นายผ่อง ทิพย์สาร หมู่ที่ 2 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย tambonlae 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานโครงการก่อสร้างรางเหมือง คสล. หมู่ที่ 7 บ้านวังผา ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เขียนโดย tambonlae 11
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างทำงานโครงการก่อสร้างรางเหมือง คสล. ลำห้วยก๊อด หมู่ที่ 11 บ้านป่าเต้า ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เขียนโดย tambonlae 11
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (หน้าบ้านนายเผชิญ สาลี) หมู่ที่ 14 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย tambonlae 15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด (หน้าบ้านนางลี - ถนนสายหลัก) หมู่ที่ 13 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย tambonlae 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก นาโฮ้งน้ำสอง หมู่ที่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย tambonlae 14
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หน้าบ้าน นายผ่อง ทิพย์สาร หมู่ที่ 2 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย tambonlae 23

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155