องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ เขียนโดย tambonlae 17
คู่มือประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เขียนโดย tambonlae 15
คู่มือประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เขียนโดย tambonlae 15
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 เขียนโดย tambonlae 64
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย tambonlae 38
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย tambonlae 37
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 เขียนโดย tambonlae 37
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย tambonlae 27
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย tambonlae 24
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย tambonlae 26

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155