องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 1522
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1578
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556 1531
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1557
เยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย 1515
โครงการมหกรรม พม. รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทยด้วยใจเดียวกัน 1483
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอทุ่งช้าง ปี 2557 1563
โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2557 1469
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2557 1621
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1341

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155