องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ 2 ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 24
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.และ สมัยสามัญ 1 ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 17
ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ 1 ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 13
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี 2563 และสมัยสามัญ 1 ประจำปี 2564 เขียนโดย tambonlae 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย tambonlae 19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า่ง (ภ.ด.ส.3) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เขียนโดย tambonlae 24
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 เขียนโดย tambonlae 48
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย tambonlae 54
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต เขียนโดย tambonlae 46
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เขียนโดย tambonlae 42

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051