องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการดำเนินการตามประกาศคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย tambonlae 16
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 เขียนโดย tambonlae 21
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2564 เขียนโดย tambonlae 22
จดหมายข่าว กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปี 2564 เขียนโดย tambonlae 25
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.และ สมัยสามัญ 4 ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 15
ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ 4 ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 12
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.และ สมัยสามัญ 3 ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 12
ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ 3 ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 12
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.และ สมัยสามัญ 2 ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 15
ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ 2 ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 14

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155