องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1193
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ 1138
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ 1150
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพเน็ตเวิร์ค (NVR) จำนวน 1 เครื่อง 1097
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสองราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสอด หมู่ที่ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1232
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสองราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1193
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนบ้านเวียงสอง หมู่ที่ 4 1259
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หมู่ที่ 2 1253
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงสอง หมู่ที่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1121
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อรับน้ำดิบประปาผิวดิน บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1200

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232