องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1164
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1148
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1077
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 1160
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1157
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงสอง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1133
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1146
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 1072
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาะซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้าง 1046

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232