Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 828
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 836
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 847
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงสอง ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 821
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 820
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 779
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาะซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 787
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้าง 740
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเมรุเตาเดี่ยว บ้านเวียงสอง หมู่ที่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1115
สอบราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 ตำบลและ 1075

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com