Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (ครั้งที่ 2 ) 875
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ 883
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลและ ณ บ้านเวียงสอง หมู่ที่4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน (ครั้งที่ 2) 846
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 952
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ณ บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 949
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1000
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1108
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 1095
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 1035
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 1101

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com