Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ 666
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ 659
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพเน็ตเวิร์ค (NVR) จำนวน 1 เครื่อง 694
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสองราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสอด หมู่ที่ ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 796
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสองราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 772
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง นักเรียนบ้านเวียงสอง หมู่ที่ 4 792
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลา หมู่ที่ 2 788
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเวียงสอง หมู่ที่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 733
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างบ่อรับน้ำดิบประปาผิวดิน บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 809
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างบ่อรับน้ำดิบประปาผิวดิน บ้านทุ่งอ้าว หมุ่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 839

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com