Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 547
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดทำแผนพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 614
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา โครงการก่อสร้างบ้านศาลา หมู่ที่ 2 , บ้านน้ำเพาะ หมู่ที่ 10 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน 2 โครงการ 707
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 725
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำเพาะ หมู่ที่ 10 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 705
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อ PVC ประปาผิวดิน บ้านศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 752
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 663
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ 782
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 730
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 761

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com