Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการสอบราคา โครงการก่อสร้างบ้านศาลา หมู่ที่ 2 , บ้านน้ำเพาะ หมู่ที่ 10 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน 2 โครงการ 623
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 625
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำเพาะ หมู่ที่ 10 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 619
ประกาศสอบราคาโครงการวางท่อ PVC ประปาผิวดิน บ้านศาลา หมู่ที่ 2 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 657
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 581
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ 684
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 649
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 672
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 653
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 741

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com