ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางเหมือง คสล.นาโฮ้งน้ำสอง หมู่ที่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน 3 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ