ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างทำงานโครงการก่อสร้างรางเหมือง คสล. ลำห้วยก๊อด หมู่ที่ 11 บ้านป่าเต้า ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เอกสารแนบ