องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดวงคำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลและ จำนวน ๑ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดวงคำ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลและ จำนวน ๑ ช่วง

มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลและ

 

 

เอกสารแนบ1

 

 

เอกสารแนบ2

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155