องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายบุญลักษณ์ กาละสอด บ้านน้ำสอด หมู่่ที่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ   เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

หน้าบ้านนายบุญลักษณ์  กาละสอด บ้านน้ำสอด หมู่่ที่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232