องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ทางไปสวนนายสถิต ตันชูชีพ และ รางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายเสงี่ยม ตามัย บ้านวังผา หมู่่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด

ทางไปสวนนายสถิต ตันชูชีพ และ รางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายเสงี่ยม ตามัย

บ้านวังผา หมู่่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232