องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ทางไปสวนนายสถิต ตันชูชีพ และ รางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายเสงี่ยม ตามัย บ้านวังผา หมู่่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด

ทางไปสวนนายสถิต ตันชูชีพ และ รางเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านนายเสงี่ยม ตามัย

บ้านวังผา หมู่่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051