องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพารา บ้านเวียงสอง หมู่ 4 บ้านประดู่ หมู่ 14 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพารา 

บ้านเวียงสอง  หมู่  4  บ้านประดู่  หมู่  14  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051