องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์คอนกรีต บ้านเวียงสอง ม.4 - บ้านประดู่ ม. 14ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์คอนกรีต

บ้านเวียงสอง ม.4 - บ้านประดู่ ม. 14

 

 

(เอกสารแนบ1)

 

 

(เอกสารแนบ2)

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232