องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านเวียงสอง ม. 4 และบ้านประดู่ ม.14 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต

บ้านเวียงสอง ม. 4 และบ้านประดู่ ม.14 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232