องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

 

 

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี  2561

 

 

เอกสารแนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232