องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ   เรื่อง  ผู้ชนะการเสนอราคา 

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

 

 

เอกสารแนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232