องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1, 3, 4, 9, 11, 14 และก่อสร้างโรงกรองน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ หมู่ 10

 

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ 1, 3, 4, 9, 11, 14 

และก่อสร้างโรงกรองน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ  หมู่  10

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232