องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

 

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  จำนวน  5  โครงการ

 

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232