องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

 

 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง  ปีงบประมาณ 2560

 

 

(ตารางสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560)

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232