องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้าง  จำนวน  5  โครงการ  ของบ้านสันกลาง  หมู่ที่  5  บ้านน้ำสอด  หมู่ที่  8  

บ้านเฟือยลุง  หมู่ 9 บ้านน้ำสอด  หมู่ที่  12  บ้านประดู่  หมู่ที่  14  ตำบลและ  อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน

 

(เอกสารแนบ)

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232