องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สอบราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ  เรื่อง  สอบราคาจ้าง

 

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านสันกลาง  หมู่  5    (เอกสารแนบ)

 

2.  โครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำพร้อมระบบกรองน้ำ  บ้านน้ำสอด  หมู่  8   (เอกสารแนบ)

 

3.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตนเสริมเหล็ก  บ้านเฟือยลุง  หมู่  9    (เอกสารแนบ)

 

4.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตนเสริมเหล็ก  บ้านน้ำสอด  หมู่  12   (เอกสารแนบ)

 

5.  โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านประดู่  หมู่  14   (เอกสารแนบ)

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232