องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปี  2559  

 

(เอกสารแนบ1)  

 

(เอกสารแนบ2)

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232