องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

การเปิดเผยราคากลาง  โครงการก่อสร้าง  จำนวน  5  โครงการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบและ   

 

 

(เอกสารแนบ)

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155