องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง - ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย tambonlae 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ) เขียนโดย tambonlae 23
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกวดผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง-สายทางบ้านวังผา หมู่ที่7 -บ้านน้ำเพาะ หมู่ที่ 10 - บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย tambonlae 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งอ้าว ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เขียนโดย tambonlae 71
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลและ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผา หมู่ที่ 7ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เขียนโดย tambonlae 75
ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลและ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เขียนโดย tambonlae 78
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย tambonlae 78
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผา หมู่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เขียนโดย tambonlae 98
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เขียนโดย tambonlae 98
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านวังผา หมู่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย tambonlae 100

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051