องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เขียนโดย tambonlae 61
แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 2562 เขียนโดย tambonlae 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย tambonlae 80
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดทำแผนพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย tambonlae 90
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านวังผา ม.7 , บ้านน้ำสอด ม.8 , บ้านเฟือยลุง ม.9 , บ้านดวงคำ ม.13 จำนวน 4 โครงการ เขียนโดย tambonlae 122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอ้าว หมุ่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 7,092 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย tambonlae 199
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง รายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย tambonlae 302
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 9 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 313
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 333
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 , ก่อสร้างบ่อรับน้ำดิบ หมู่ที่ 1 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 327

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232