องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนมีนาคม 2564 เขียนโดย tambonlae 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนกุุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย tambonlae 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนมกราคม 2564 เขียนโดย tambonlae 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย tambonlae 5
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย tambonlae 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย tambonlae 6
โครงการก่อสร้างสะพานคอนเกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยปู บ้านน้ำสอด หมูที่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย tambonlae 9
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยปู บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 12 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เขียนโดย tambonlae 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย tambonlae 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานโครงการวางท่อบรรเทาภัยแล้ง บ้านสันกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เขียนโดย tambonlae 34

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155