องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านดวงคำ ม.13 เขียนโดย tambonlae 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด บ้านเวียงสอง ม.4 เขียนโดย tambonlae 29
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. น้ำแฮด-บ่อประปาภูเขา บ้านดอนชัย หมู่ที่ 3 เขียนโดย tambonlae 42
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านเวียงสอง หมู่ที่ 4 และบ้านดวงคำ หมู่ที่ 13 เขียนโดย tambonlae 42
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด บ้านน้ำสอด หมู่ที่ 8 และบ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 9 เขียนโดย tambonlae 38
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการถนน คสล. บ้านทุ่งอ้าว หมู่ที่ 1 เขียนโดย tambonlae 51
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของหนังสือสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 62) เขียนโดย tambonlae 122
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย tambonlae 134
ประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ เขียนโดย tambonlae 333
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เขียนโดย tambonlae 307

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232