Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 690
ประกาศ การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 821
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 723
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 783
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556 705
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 674
เยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย 660
โครงการมหกรรม พม. รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทยด้วยใจเดียวกัน 674
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอทุ่งช้าง ปี 2557 724
โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2557 649

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com