Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558 638
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 689
โครงการ ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร 673
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 705
โครงการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 736
ประเพณีปีใหม่ม้ง 2558 760
ประกาศการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 743
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 728
ประกาศ การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 854
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 757

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com