Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน 705
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลและที่ดี ของคณะผู้บริหาร 592
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 729
โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" 675
งานประเพณีนมัสการพระธาตุภูเพียง เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2559 643
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2562) 640
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 635
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 604
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2563 570
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลและ ปี พ.ศ. 2559 607

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com