Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย 415
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลและ ณ บ้านเวียงสอง หมู่ที่4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 429
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 480
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2559 518
โครงการ "อิ่มอุ่นกาย" 494
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ระบบแท่ง 494
งานแข่งขันกีฬาทุ่งช้างสัมพันธ์ ปี 2559 512
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 490
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2558 480
ประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ.2559 739

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com