Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2558 363
ประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ.2559 557
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2559 358
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 488
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 494
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 549
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 550
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 531
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 529
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนเบี้ยพิการประจำปีงบประมาณ 2560 550

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com