องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 478
ประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนตำบลและไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว 433
ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" 723
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ ปีงบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) 607
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 473
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 543
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 537
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 598
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 623
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2561 - 2562 842

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232