องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 1562
ประเพณีปีใหม่ม้ง 2558 1667
ประกาศการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 1538
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 1569
ประกาศ การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 1632
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 1540
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1610
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556 1550
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1580
เยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย 1534

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051