องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลและ 1602
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2482
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 1924
โครงการจัดทำแผนชุมชน ปี 2558 1569
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2557 2327
กิจกรรมโครงการ อบต. พบประชาชน พ.ศ.2558 1483
ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2558 1457
ประชาสัมพันธ์การบริการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 1520
โครงการ ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร 1479
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 1599

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051