องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการ ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร 1450
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 1561
โครงการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว 1539
ประเพณีปีใหม่ม้ง 2558 1640
ประกาศการติดตามแผนและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 1513
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 1537
ประกาศ การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 1605
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 1513
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1570
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556 1521

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155