องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 1082
ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2559 1131
โครงการ "อิ่มอุ่นกาย" 1101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเข้าสู่ระบบแท่ง 1133
งานแข่งขันกีฬาทุ่งช้างสัมพันธ์ ปี 2559 1399
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 1320
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2558 1167
ประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี พ.ศ.2559 1536
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2559 1104
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์อาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 1383

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051