องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) 1101
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 - 2562 1104
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2560 - 2563 1069
โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลและ ปี พ.ศ. 2559 1191
รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2559 1202
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2 1212
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 1094
งานวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2559 1042
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย 1038
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลและ ณ บ้านเวียงสอง หมู่ที่4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1145

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051