องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2564 เขียนโดย tambonlae 55
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มีนาคม 2564 เขียนโดย tambonlae 29
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย tambonlae 28
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน มกราคม 2564 เขียนโดย tambonlae 28
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 เขียนโดย tambonlae 18
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย tambonlae 14
สรุปสถิติการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 เขียนโดย tambonlae 18
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน เขียนโดย tambonlae 33
นโยบายกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เขียนโดย tambonlae 95
ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามประเมินความพึงพอใจต่อประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 70

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155