องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 1046
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบเดือนเมษายน (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 1613
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 942
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 1015
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 1037
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลและ 1350
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 1180
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 1123
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลและ 1112
ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดชุมชน "เตียวกาดเมืองและ แวะซื้ออาหารปลอดภัย" 1105

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051