องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 1239
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1290
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556 1210
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1151
เยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย 1206
โครงการมหกรรม พม. รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทยด้วยใจเดียวกัน 1185
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอทุ่งช้าง ปี 2557 1247
โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2557 1173
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2557 1282
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 1091

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-795-232