Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอทุ่งช้าง ปี 2557 1053
โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2557 986
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2557 1054
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 921
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน ปี 2557 897
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก ศพด. ประจำปี 2557 992
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลและ 971
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน 991
โครงการนมัสการพระธาตุภูเพียง ประจำปี 2557 1080
พิธีเลี้ยงศาลเทพยดาตำบลและ 980

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com