Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1048
เยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย 1083
โครงการมหกรรม พม. รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทยด้วยใจเดียวกัน 1073
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอทุ่งช้าง ปี 2557 1119
โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2557 1053
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2557 1146
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 988
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและเยาวชน ปี 2557 972
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็ก ศพด. ประจำปี 2557 1092
โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุตำบลและ 1055

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com