Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 959
ประกาศ การขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด 1054
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 952
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 1030
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556 952
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 897
เยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย 911
โครงการมหกรรม พม. รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทยด้วยใจเดียวกัน 920
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอทุ่งช้าง ปี 2557 977
โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2557 893

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com