Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล 885
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 959
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2556 873
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 834
เยี่ยมบ้านผู้ประสบอุทกภัย 836
โครงการมหกรรม พม. รวมพลังสร้างสุขสู่คนไทยด้วยใจเดียวกัน 857
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอทุ่งช้าง ปี 2557 911
โครงการ อบต. พบประชาชน ประจำปี 2557 823
โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2557 808
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 773

องค์การบริหารส่วนตำบลและ 

ตั้งอยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง
email : lea.nan03@gmail.com โทรศัพท์ : 054-795-232
กระทรวงมหาดไทย
 
Copyright © 2014, All Rights Reserved.

Designed by nokcom Tel. 092 510 4251 , Email: puadotcom@hotmail.com