องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ ลิงค์อบรมความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2564 เขียนโดย tambonlae 14
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เขียนโดย tambonlae 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง อนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 เขียนโดย tambonlae 42
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เขียนโดย tambonlae 67
รายงานผลการดำเนินการตามประกาศคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.และ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย tambonlae 109
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 เขียนโดย tambonlae 84
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. 2564 เขียนโดย tambonlae 79
จดหมายข่าว กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายประจำปี 2564 เขียนโดย tambonlae 66
ประกาศรายงานการประชุมสภา อบต.และ สมัยสามัญ 4 ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 30
ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยสามัญ 4 ประจำปี 2563 เขียนโดย tambonlae 30

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051