องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

รายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

(เอกสารแนบ1)  (เอกสารแนบ2)  (เอกสารแนบ3)  (เอกสารแนบ4)  (เอกสารแนบ5)  (เอกสารแนบ6) 

 

 

 

 (เอกสารแนบ7)  (เอกสารแนบ8)  (เอกสารแนบ9)  (เอกสารแนบ10)  (เอกสารแนบ11)  (เอกสารแนบ12)

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน&nbp;โทรศัพท์สำนักงาน 054-718-155

สายด่วนผู้บริหาร

นายจิตร เสียงกอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและ โทร. 0869321098

นายสุรินทร์ สะสม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและ

โทร. 0817841317, 0863919898

e-mail : lae.nan03@gmail.com

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100011289913051