องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่่วยงาน 

จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดน่าน 

 

37 2

 

 

37 1

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155