องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

นโยบายกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

นโยบายกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

(เอกสารแนบ1)  (เอกสารแนบ2)  (เอกสารแนบ3)  (เอกสารแนบ4)  (เอกสารแนบ5)  (เอกสารแนบ6)  (เอกสารแนบ7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155