องค์การบริหารส่วนตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แจ้งร้องทุกข์ร้องเรียนและประพฤติมิชอบ

bell

ประชาสัมพันธ์แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

 

 

ประชาสัมพันธ์แผนการเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม จริยธรรมและแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566

 

 

(เอกสารแนบ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลและ
86 หมู่ 4 ตำบลและ

อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน
โทรศัพท์ 054-718-155